Ники

Безглаголно – той

Последователен. Естествен. Благ. Обективен оптимист. Съвременен будител.

Пресичане

„Ето това е човек, за когото трябва да разкажеш!“ – развълнувано отбеляза Мартина – един от героите на „Историите“, за когото също предстои да разкажа.

Едно от големите удоволствия да споделиш времето си с позитивни и съзидателни хора е, че в хода на разговор неминуемо ще стане дума и за други такива. Още същата вечер след срещата ни, Мартина ми изпрати линк както към фейсбук страницата на неправителствената организация „Мога Дряново“, на която Ники Карагьозов понастоящем е председател, така и на личния му профил.

Писах му с най-общо обяснение на повода, по който го търся. Без да е наясно с каквито и да е подробности за идеята ми за блога, Ники веднага откликна: „Щом сте преценили, че може да „измътя“ нещо интересно – действаме.“

Да, Ники – беше не само интересно. Тук ти благодаря още веднъж за всичко, което ми показа (и нямам предвид само забележителностите).

Срещата ни бе уговорена за Дряново – неговият роден кРАЙ, денят бе приказно-пролетен, а следващите редове разказват за това.

Има още